Tuesday, February 22, 2011

Natya Sangeet


Name Of Song
गाण्याचे बोल 
LISTEN SONG
DOWNLOAD
आम्ही विठ्ठलाचे वारकरी 
छेडून गेले 
धन करू जाता 
दिव्य स्वतंत्र 
दिव्य स्वात्यंत्र 

दिव्य स्वतंत्र रवी 

घेई छंद मकरंद 

गुंतता ह्रिदय हे  

हरी भजनविन काळ 

हे बंध रेशमाचे 

हे सूरानो

जथा वैशनावांचा

जेथुनी उद्गार 

का रे ऎसी माया 

कैवल्याच्या चांदण्याला 

कट रुते कुणाला 

कीटक दिन

लागी काळाजवा कट्यार 

मेरा तेरा मनुवा 

मेरा तेरा मनुवा 

मेरो सुंदर कहो

नाचत ना गगनात नाथा

नाही पुंण्याची 

नैन रसिकी जो चाहे

नैहावा 

पंढरीचे सुख 

पंढरीचे सुख नाही 

पांडुरंग त्राता 

राधे राधे शाम

रामैया बिन यो 

रस गगन गुफा मै

राती रंगी रंगे 

राती रंगी रंगे ध्यान 

साधो सो सातगुरु

सगुण संपन्न 

साई से कागाब लागण कठीण ही भाई 

सखे शाशिवन्दने

संतांचिये गावी 

सर्वात्मका सर्वेश्वरा 

सर्वात्मका 

शब्दावाचून कळले सारे 

शिव के मन शरण हो

श्याम तोरी मुरत

सुहास्य तुझे मानस मोही

सुखाचे जे सुख 

सूर चराचर छायो

तन मन धन बाजी लागी 

विह्नुमय जग 

विश्वाचा विश्राम 

विठ्ठल सोयरा

No comments:

Post a Comment

Listen Songs